Sınav Yerleri ve Tarihleri

 

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

2011 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ    

SINAV TARİHİ                     BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ             BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ    
19 MART 2011                   07 ŞUBAT 2011                                        18 ŞUBAT 2011    
04 HAZİRAN 2011             14 NİSAN 2011                                         02 MAYIS 2011    
17 EYLÜL 2011                 08 AĞUSTOS 2011                                 15 AĞUSTOS 2011    
24 ARALIK 2011                 11 KASIM 2011                                        18 KASIM 2011  

AÇIKLAMALAR :
1) Bolu, Diyarbakır, Erzurum ve Sivas illerinde başvuru yoğunluğuna göre Mesleki Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Bu illerde sınava girmek isteyen adayların başvuru    sayısının o il için 250 kişiden az olması halinde o ilde sınav düzenlenmeyecek olup,  adaylar tercih ettikleri ikinci ilde sınava alınacaklardır.  Tek sınav yeri tercihi yapanlar tercih yaptıkları sınav yerinde sınav yapılmaması halinde, tercih ettikleri sınav yerine en yakın sınav yapılacak merkezde sınava alınacaklardır.
2) Bakanlık tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek adayların sınav müracaatında vermiş olduğu evraklara ilişkin herhangi bir düzeltme ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir. 
3) Adaylar, sınav giriş belgeleri  http://www.turkiye.gov.tr  adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kurumları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.  
4) Bakanlığa Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.
5) Bakanlık tarafından Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.


 
 
 
!-- Yeniden Pazarlama Etiketi için Google Kodu -->